Hjælp til rydning af dødsbo

18 juni 2018 Astrid Pedersen
Hjælp til rydning af dødsbo

Et dødsfald vil aldrig komme belejligt. De færreste af os er 100% forberedt på, at en af vore kære bliver revet bort – uanset om dette sker pludseligt eller forventeligt, for eksempel efter længere tids sygdom. Ud over det, at man pludselig står i stor sorg, som kan være ganske invaliderende rent mentalt, skal man også til at tage stilling til en masse problematikker, som man måske har skubbet foran sig, fordi det har været for ubehageligt at skulle forholde sig til.

Til disse hører for eksempel arv og gæld, og opgørelse og fordeling af boet de enkelte familiemedlemmer imellem. Og selvom der ikke opstår direkte tvistigheder i familien, for eksempel omkring arveret og deslige, er der alligevel meget administrativt arbejde, som skal overstås førend dødsboet er endelig gjort op. Herunder kommer for eksempel de rent papirmæssige teknikaliteter, som handler om afvikling af bankkonti, pensionsopsparinger og forsikringer. Og så er der hele den del, som handler om den afdødes jordiske gods, nemlig alle de genstande, som vedkommende har efterladt i sin bolig.

Rydning af dødsbo ved professionel marskandiser

Oven i alle de ovennævnte teknikaliteter, som skal arbejdes igennem, kan det være særligt tungt at skulle tage sig af den afdødes personlige ejendele. Der kan være minder og affektionsværdi forbundet med de forskellige genstande i boligen. Og så kan det godt tage lang tid at komme igennem et dødsbo. Samtidig skal der arrangeres transport af alle de ting, som skal på genbrugspladsen, og der skal bookes stadeplads på loppemarked eller plads på en auktion, såfremt de efterladte ønsker at sælge værdigenstande fra boet.

Hvis du står med et dødsbo, du har vanskeligt ved at overskue, kan du få hjælp til rydning af dødsbo og vurdering af diverse effekter i boet hos en professionel marskandiser. Mange marskandisere er specialiseret inden for vurdering, rydning og salg af dødsbo. Du kan læse mere på dødsbo-rydning.dk

Flere Nyheder

A-kasse guide

24 august 2015

A-kasse guide

Bedemand

24 august 2015

Bedemand