Få en headhunter til at stå for ansættelsesprocessen

Som virksomhedsejer eller arbejdsgiver står man ofte i den situation, at der skal ansættes nye medarbejdere. Og drejer det sig om medarbejdere til executive stillinger eller meget specifikke ekspertområder, kan det være en god idé at alliere sig med en headhunter, som kan garantere, at kun de bedste kandidater slipper igennem nåleøjet.

Hvad er headhunting?

Når man snakker om headhunting i modsætning til rekruttering, kan man fremhæve det særtræk ved headhunting, at det primært drejer sig om at skaffe kandidater til stillinger med enten et meget højt specialiseringsniveau, eller et højt ansvarniveau, enten økonomisk eller på det ledelsesmæssige plan. De kandidater, som er genstand for headhunting, er typisk meget attraktive kandidater, som mange virksomheder eller organisationer gerne vil have fingrene i. Derfor er det ikke udelukkende headhunterens opgave at drive kandidaterne ind i en ansættelsestragt – han skal også sørge for at sikre, at de kandidater, der udvælges, forbliver motiverede og dedikerede, og rent faktisk ønsker at arbejde for den pågældende virksomhed.

Kravene til en headhunter er således meget høje. En dygtig headhunter skal kunne sætte sig ind i såvel virksomhedens generelle værdier og best practise samt den konkrete stillings indhold og kravene til de kompetencer, der skal til for at fylde den ud, og på samme tid være lydhør over for arbejdsgiverens ønske til personlighedstype hos den kandidat, som skal besætte stillingen. Og som om dette ikke er nok, skal headhunteren også rent faktisk finde denne kandidat!

Som redskaber til denne øvelse benytter headhunteren, foruden sin personlige intuition, erfaring og ekspertise, sig af en lang række højest specialiserede redskaber til formålet – herunder personlighedsanalyse, færdighedstests, og konkrete case opgaver udarbejdet med henblik på at afdække, hvor godt kandidaten vil passe ind i stillingen. Der ud over sørger headhunteren for at afvikle de interviewrunder, som er nødvendige for at indsnævre ansøgningsfeltet til de absolut mest egnede kandidater, før arbejdsgiveren selv bringes på banen.

Få mere information om headhunting på https://www.dedikation.dk/headhunting.aspx